00-talen var av flera anledningar en guldålder för de svensk-ungerska relationerna.
Anledningarna hade både personliga, politiska och inte minst ekonomiska karaktär.
Vi var då några entusiaster som trodde på kulturens -vad det än betyder i verklig bred mening- och kulturförmedlingens möjligheter och kraft att göra den ungerska minoritetens bidrag till den svenska nations tillväxt synlig.
Det var därför vi har startat då bland annat den här tidskriften och drivit den med viss framgång under en kort period.
Under tiden har de personliga, politiska och inte minst de ekonomiska förutsättningarna förändrats och våra olika projekt stannat av.
I tron om att vi då lyckats samla och publicera olika viktiga, värdefulla och inte minst roliga ämnen lägger vi ut dem fyra nummer som har hunnit bli färdigtryckta då.
I hopp om att ni fortfarande finner några godbitar lägger vi ut materialet igen.
“Ett ord säger så mycket.
Flera ord bildar en mening. Meningar blir till litteratur.
Flera som samlas kring samma sak bildar ett sällskap.
Sällskap för ungersk litteratur (SFUL)”

Documents

Go check out the downloadable files.